REDMOS RÖR

VÅRA TJÄNSTER
ALLT INOM VÄRME OCH SANITET
- Nybyggnad
- Renovering, om o tillbyggnad
- Vatten och avlopp
- Vattenrening
VÄRMEPUMPAR MM.
- Värmepumpar
- Värmepannor
- Solfångare
- Värmesystem
- Varmvattenberedare

Värmesystem

 

Vi installerar alla förekommande typer av värmesystem som radiatorer från Lenhovda och Thermopanel, golvvärme från Uponor, Wirsbo och LK och fläktelement från Thermia och Eveco. Vi anpassar systemet till byggnadens behov och förutsättningar. Det kan vara en konvertering från direktel till vattenburet system eller utbyggnad av ett befintligt system och du kan lita på att du får det bästa alternativet för just ditt behov när du köper det av oss.

Vi kan ofta lämna en offert med fasta priser.

 

Några av de arbeten vi utför

• ändringar och kompletteringar av rör och övriga installationer för värme

• vattenburna radiatorer och fläktelement

• radiatortermostater och ventiler

• vattenburna golvvärmesystem

• konvertering av värmesystem från direktel till vattenburet system