REDMOS RÖR

VÅRA TJÄNSTER
ALLT INOM VÄRME OCH SANITET
- Nybyggnad
- Renovering, om o tillbyggnad
- Vatten och avlopp
- Vattenrening
VÄRMEPUMPAR MM.
- Värmepumpar
- Värmepannor
- Solfångare
- Värmesystem
- Varmvattenberedare

Vattenrening

 

Det finns en lösning på varje vattenproblem  

Allt levande på jorden är beroende av vatten och speciellt rent vatten. Det finns många olika vattenproblem och lösningen är inte långt borta. Vi har de vattenreningsfilter som kan lösa just dina problem.

Vi monterar och servar vattenfilter av fabrikat Göinge, Aqua Expert, Enwa och Aqua Filterteknik.

 Höga halter av järn och/eller mangan missfärgar vattnet och påverkar dess lukt och smak. Resultatet blir t ex bruna eller svarta fläckar på badkar, handfat, hushållsporslin och kokkärl samt på tvätt.

Ett lågt pH-värde (surt vatten) innebär att det finns aggressiv kolsyra i vattnet samt att alkaliniteten är låg. Denna kombination gör att vattnet fräter på ledningar, varmvattenberedare och annan metall. Åtgärdas det ej leder det med tiden till läckage på ledningar och förstörda elpatroner.
Hårt vatten (hög kalkhalt i vattnet) resulterar i vita eller gråaktiga beläggningar i sanitetsporslin och på tvätt. Hårt vatten är ett allvarligt problem då det kan innebära höga kostnader för fastighetsägaren pga. dyrare uppvärmning, förstörda och igensatta varmvattenberedare, hushållsmaskiner etc.

Svavelväte, eller vätesulfid, är en giftig gas vars lukt brukar beskrivas som ”ruttna ägg”.

• När grundvattnet passerar genom bergarter med förhöjd radiumhalt, t ex uran, kan det tillföra höga halter av den radioaktiva gasen radon i borrade brunnar, vilket ökar risken för cancer.

Installation - Service - Support - Garanti