REDMOS RÖR
hollister sydney hollister australia
Viagra ohne Rezept bestellen Cialis Original kaufen Kamagra Oral Jelly kaufen Cialis kaufen Cialis Generika kaufen Viagra rezeptfrei kaufen Online Viagra bestellen Viagra Tabletten Kamagra Bestellen online Viagra kaufen Cialis Original rezeptfrei Levitra Tabletten kaufen Potenzmittel Leidenschaft und Viagra Super Kamagra kaufen Viagra Cialis Levitra Original kaufen Viagra kaufen Potenzmittel rezeptfrei kaufen Cialis Original online kaufen Cialis Generika rezeptfrei kaufen Kaufen Cialis billig Original Cialis Generika kaufen Generika kaufen Cialis kaufen Original Potenzmittel Viagra Original kaufen
    HEMSpacer OM REDMOS RÖRSpacer TJÄNSTERSpacer PRODUKTERSpacer VÄRMEPUMPSERVICESpacer REFERENSERSpacer NYHETERSpacer KONTAKT

VÅRA TJÄNSTER
ALLT INOM VVS
- Nybyggnad
- Renovering, om o tillbyggnad
- Vatten och avlopp
- Vattenrening
VÄRMEPUMPAR MM.
- Värmepumpar
- Värmepannor
- Solfångare
- Värmesystem
- Varmvattenberedare

Vattenrening

 

Det finns en lösning på varje vattenproblem  

Allt levande på jorden är beroende av vatten och speciellt rent vatten. Det finns många olika vattenproblem och lösningen är inte långt borta. Vi har de vattenreningsfilter som kan lösa just dina problem.

Vi monterar och servar vattenfilter av fabrikat Göinge, Aqua Expert, Enwa och Aqua Filterteknik.

 Höga halter av järn och/eller mangan missfärgar vattnet och påverkar dess lukt och smak. Resultatet blir t ex bruna eller svarta fläckar på badkar, handfat, hushållsporslin och kokkärl samt på tvätt.

Ett lågt pH-värde (surt vatten) innebär att det finns aggressiv kolsyra i vattnet samt att alkaliniteten är låg. Denna kombination gör att vattnet fräter på ledningar, varmvattenberedare och annan metall. Åtgärdas det ej leder det med tiden till läckage på ledningar och förstörda elpatroner.
Hårt vatten (hög kalkhalt i vattnet) resulterar i vita eller gråaktiga beläggningar i sanitetsporslin och på tvätt. Hårt vatten är ett allvarligt problem då det kan innebära höga kostnader för fastighetsägaren pga. dyrare uppvärmning, förstörda och igensatta varmvattenberedare, hushållsmaskiner etc.

Svavelväte, eller vätesulfid, är en giftig gas vars lukt brukar beskrivas som ”ruttna ägg”.

• När grundvattnet passerar genom bergarter med förhöjd radiumhalt, t ex uran, kan det tillföra höga halter av den radioaktiva gasen radon i borrade brunnar, vilket ökar risken för cancer.

Installation - Service - Support - GarantiRedmos Rör AB | Silvervägen 20 | 371 50 Karlskrona | E-mail: info@redmos.se | tel. 0455-168 00